#

ÖZEL İSTANBUL FEN LİSESİ

Öğretimde lider programlarıyla güven veren eğitim ortamı…
 
 Fen liselerinin tabii amaçlarını gerçekleştirmenin yanı sıra özellikle bizim kültürümüze ait dünyaya mal olmuş ilmi değerleri tespit edip öne çıkarmayı ve bu işin takipçisi olmayı,
 
Fen ve teknolojiye ruh kazandırıp, Atatürk'ün: "Gençler! Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister." İfadesinde yer alan "irfan"ı ilmin yanında tahsil ettirip, vicdanı ve fikri hür nesiller yetiştirmeyi,
 
Tabiattaki sırrı keşfedip, ekolojik dengeyi bozmadan üretim yaparak insanlığa hizmet etmeyi, dolayısıyla insanlığın fen ve teknolojiden olumsuz etkilenmeden istifade edebilmeyi,
 
Hayata dengeli yaklaşabilen, çağdaş dünya ile bütünleşen, ilim adamlarının yetişmesine zemin hazırlamayı,
 
"Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz"
 
Dörtlüğünde ifadesini bulan "sevgi"yi esas alan hayat felsefesini benimsemiş, ülkesine ve bütün insanlığa fayda sağlayacak; araştırmacı, çağdaş insanlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

FOTOĞRAFLAR