#

SAĞLIK BİRİMLERİ

Okullarımız da birer revir yer almaktadır. Revirlerimiz öğrencilerin okul saatleri içerisindeki sağlık işlerinden sorumludur. Revirlerimiz de tam zamanlı okul hemşiresi bulunmaktadır.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

• Öğrenci ve çalışanlara hastalık ve kaza durumlarında gereken ilk müdaheleyi yapmak ve yönlendirmek
• Gerekli taramaları yapmak,
• Kampüste gıda işiyle uğraşan tüm çalışanların dönemsel muayenelerini denetlemek,
• Kampüs içi ve dışında sağlığı tehdit edebilecek durumlara karşı idareyi bilgilendirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlanmak,
• Büyük organizasyonlarda sağlık personeli olarak hazır bulunmak.
• Bulaşıcı hastalık, vb. durumlarında okul idaresini öğrenci ve velileri çeşitli kanallarla bilgilendirmek,
• Sağlıklı yaşamla ilgili eğitim ve danışmanlık vermek,


SAĞLIK KAYITLARI

Kayıt esnasında, velilerimizden öğrenci sağlık bilgileri ve aşı durumlarına ilişkin bir form doldurmaları beklenmektedir. Sağlık formu içeriğinde oluşabilecek değişikliklerin ivedilikle güncellenmesi önemlidir. Tüm sağlık bilgileri gizlilik ilkesine uygun şekilde saklanır. Sorun yaşaması muhtemel öğrencilerin bilgileri ise ders yılı başında yalnızca ilgili öğretmenler ve rehberlik birimi ile paylaşılır. Okul saatleri içinde meydana gelebilecek sağlık ile ilgili sorunlarda sağlık birimimiz veliye ulaşarak bilgi verir.


İLAÇ KULLANIMI

Öğrencilere okul kliniğince ilaç verilebilmesi, velinin sağlık formundaki iznine bağlıdır. Yine gerekli aşılamalar, vb. uygulamaların yapılabilmesi için velinin yazılı onayı gerekir.


ÖZELLİKLİ SAĞLIK DURUMLARI

Okul yönetimi ve sağlık birimimiz özel bir sağlık problemi olan veya özel bir nedenle ilaç kullanan öğrencilerimiz hakkında detaylıca bilgilendirilmeli, varsa sürekli takip eden hekiminden raporu ve aşılanma belgesi revire teslim edilmelidir.
“Öğrenci Sağlık Formu” ve öğrencinin hekiminden gelen raporlar öğrenciye ait sağlık dosyalarında tutulur. Okul hekimimiz gerektiğinde velilerimizin izni dahilinde öğrenciyi takip eden diğer hekimler ile hastalığı ve tedavisi hakkında görüşebilir.
Öğrencinin alerji nedeni ile kaçınması gereken bir ilaç, yiyecek vb. bulunması durumunda, gerekli önlemleri ve uygun koşulları sağlamak üzere durumu açıklayıcı bir hekim raporu istenmektedir.