Fazilet Eğitim Kurumları

Faziletli Nesiller Yetiştirir

Rehberlik Hizmetleri

 Rehberlik Hizmetleri

REHBERLİK SERVİS ÇALIŞMA  İLKELERİ

            Rehberlik servisi  çalışma ilkeleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 1. Her türlü çalışmalarda gizlilik esastır.

 2. Çalışmalar özel öğretim kurumları yönetmeliği , orta öğretim kurumları yönetmeliği , 2524 sayılı tebliğler dergisi doğrultusunda gerçekleştirilir.

 3. Çalışmalar, rehberlik ve  danışmanlık hizmetleri olmak üzere iki ana kolda  gerçekleştirilir.

 4. Yapılan tüm çalışmalarda ilke olarak ; öğrenci , öğretim kadrosu ve velilere yardımcı  olmak yol göstermek  esastır..

 5. Yapılan tüm çalışmalarda gönüllülük esastır.

 6. Rehberlik ve okul geneli   ile ilgili gelişmelerle alakalı olarak Rehber Öğretmen Okul Müdürü ile  haftalık toplantılar yapar.

 7. Rehberlik servisi  bünyesinde Öğrenci , öğretmen ve velilere yönelik  seminerler düzenlenir.

 8.  Tüm kurumda söylem birlikteliği sağlamak ve aidiyet duygularını geliştirmeye dönük çalışmalar planlanır.

 9. Rehberlik Servisi Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme kurulu toplantıları düzenlenir.

 10. Aktif ar- ge çalışmaları ve kurumu tanıtıcı çalışmaların yapılması esastır.

 11.  Tüm çalışmalarda öğrenci merkezlilik esastır.

 12. Okullarımızda tüm çalışmalar  yeni rehberlik programı çerçevesinde gerçekleştirilir. 

İLKÖĞRETİM OKULLARIMIZDA REHBERLİK FALİYETLERİ

İlköğretimde esas olan öğrencinin;

* kendine yeter olabilmesi,

* konuşma yetisinin gelişebilmesi,

*düşündüklerini ifade edebilmesi,

*ailesi ve çevresiyle olumlu iletişim yollarını öğrenebilmesi  ve uygulayabilme cesaretini kazanabilmesi,

*yaşının özelliklerinin farkında olabilmesi , ailesi ve kendisi dönem özelliklerinin farkında olarak ileri düzey beklentilere girilmesinin önlenmesi,

*beslenme alışkanlıklarının kazanabilmesi,

*zararlı madde kullanımı ile ilgili bilinçlendirilmesi,

*grup etkinliklerinde aktif rol alma ve grup çalışmalarına katılabilme , uyumlanabilme,

*hayatta uyulması gereken kurulları nedenleri ile birlikte kavrama ve hayatında uygulayabilme vb.   hususlarda sınıf seviyelerine gore çalışmalar gerçekleştirilir.

 Ayrıca; yapılanlara ilaveten  yapılan rehberlik faliyetleri  ana başlıklar halinde;

1-) Öğretmen , veli ve öğrencilerle bireysel ve grup görüşmeler,

 2-) Yeni gelen öğrenci ,öğretmen ve diğer personele yönelik oryantasyon falıyetlerini   planlama, uygulama, ve raporlama.

 3-)  bireysel, grup etkinlikleriyle öğrencinin kendini tanıyan yeteneklerinin farkında olan bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olma,

4-) Varsa öğrencilerin gittiği dershanelerle iletişimi girilmesi, .kontrollü ve koordineli  çalışmalar yapılması, (7, 8. sınıflarda)

5-) Veli ve öğrencilerle ortak etkinler gerçekleştirme, öğrencinin aile içindeki iletişimi ve aile içi yapılanmayı analiz etme ve öğrenci aile koordinasyonunu olumlu yönde etkileme,

6-) İhtiyaca göre test anket vb.  metaryaller geliştirilmesi, , uygulanması, ve değerlendirilerek sonuçları doğrultusunda çalışmalar yapılması,.

7-) Okul yürütme kuruluna danışmanlık yapmak amacıyla iştirak edilmesi,.

8-) Aylık veli görüşme formlarını incelenmesi, , rehberlikle alakalı olan bölümler üzerinde çalışmalar planlanması ve uygulanması ,

9-) Rehberlik ve Psikolojik Danışma ile  ilgili seminerler düzenlenmesi, sunulması veya organize edilmesi,

10-) Sene başı , ikinci dönemin başı ve sene sonu Rehberlik hizmetleri Okul yürütme Kurul toplantısına okul müdürü başkanlığında düzenlenmesi,

11-) Rehberlik dersinde kullanılacak metaryal, bröşür ,döküman vb. hazırlanması,

12-) Sene başında rehberlik servisi çalışmalarında görevlerini içeren  evrak döküman ve resmi yazıları hazırlanması, ve sene başı toplantısında sınıf öğretmenlerine nasıl uygulayabileceklerini de açıklayarak dağıtılması,.

13-) sınıf rehber öğretmenleriyle kordinasyon içinde çeşitli çalışmalar yapılması,

14-) Sınıf başkanları ve sınıf öğretmenleri ile aylık peryodik toplantılar yapılması,

15-) Her öğrenciyle dönemde bir defa görüşülmesi,

16-) Her öğretim yılı başında,  Rehberlik dosyalarının arşivlenmesi  ve güncellenmesinin yapılması,

17-) Okulumuzmda var olan Eğitsel kulüplere danışmanlık hizmetleri sunulması ,koordinasyonun  sağlanması,

vb. Etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

LİSELERİMİZDE REHBERLİK FALİYETLERİ

   Lise öğretimde esas olan;

*Kendini tanıyabilme , yeteneklerinin farkında olabilme,

*Ailesi ve çevresiyle olumlu iletişim kurabilme,

*Bulunduğu ortamlara adapte olabilme ve sorumluluk alabilme,

*kendisi ailesi ve çevrenin kendisinden beklentilerinin farkında olarak çalışmalarını sorumluluk içinde sürdürmek

*zararlı maddelerle mücadele bilinci  kazanma ,  vb. Kazanımlar  elde etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.

Ayrıca;  Okullarımızda yapılan  rehberlik faliyetleri  ana başlıklar halinde;

1-) Öğretmen , veli ve öğrencilerle bireysel ve grup görüşmeler,

2-) Yeni gelen öğrenci ,öğretmen ve diğer personele yönelik oryantasyon falıyetlerini   planlama, uygulama, ve raporlama.

3-)  Mesleki rehberlik çalışmaları çerçevesinde;

a) Meslek tanıtım pano , panel ve seminerler düzenleme,

b) Üniversite gezileri planlar ve organize edilmesi,

c) Lise l den itibaren öğrencileri ilgi ,yetenek ve kabiliyetlerine göre alanlar tanıtılır ve gerekli yönlendirmeler yapılır

d) meslek ve üniversitelerle ilgili bröşür temin ederek birinci ağızdan üniversiteyi ve mesleklerin  tanınmasının sağlanması,

4-) Dershanelerle (öğrencilerin gittiği) iletişimi girilmesi, .kontrollü ve koordineli  çalışmalar yapılması,

5-) ÖSS ye yönelik komisyonlar da birimle ilgili hususlarda çalışmalar düzenlenmesi,.

6-) İhtiyaca göre test anket vb.  metaryaller geliştirilmesi, , uygulanması, ve değerlendirilerek sonuçları doğrultusunda çalışmalar yapılması,.

7-) Okul yürütme kuruluna danışmanlık yapmak amacıyla iştirak edilmesi,.

8-) Aylık veli görüşme formlarını incelenmesi, , rehberlikle alakalı olan bölümler üzerinde çalışmalar planlanması ve uygulanması ,

9-) Rehberlik ve Psikolojik Danışma ile  ilgili seminerler düzenlenmesi, sunulması veya organize edilmesi,

10-) Sene başı , ikinci dönemin başı ve sene sonu Rehberlik hizmetleri Okul yürütme Kurulu toplantısına okul müdürü başkanlığında düzenlenmesi

11-) Rehberlik dersinde kullanılacak metaryal, bröşür ,döküman vb. hazırlanması,

12-) Sene başında rehberlik servisi çalışmalarında görevlerini içeren  evrak döküman ve resmi yazıları hazırlanması, ve sene başı toplantısında sınıf öğretmenlerine nasıl uygulayabileceklerini de açıklayarak dağıtılması,.

13-) sınıf rehber öğretmenleriyle kordinasyon içinde çeşitli çalışmalar yapılması,

14-) Sınıf başkanları ve sınıf öğretmenleri ile aylık peryodik toplantılar yapılması,

15-) Her öğrenciyle dönemde bir defa görüşülmesi,

16-) Her öğretim yılı başında,  Rehberlik dosyalarının arşivlenmesi  ve güncellenmesinin yapılması,

17-) Okullarımızda  var olan Eğitsel kulüplere danışmanlık hizmetleri sunulması,koordinasyonun sağlanması vb. Etkinlikler gerçekleştirilmektedir. 

Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam48
Toplam Ziyaret463174