Fazilet Eğitim Kurumları

Faziletli Nesiller Yetiştirir

Rehberlik,

 
 
 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ
 
REHBERLİK SERVİS ÇALIŞMA İLKELERİ

Rehberlik servisi çalışma ilkeleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

1. Her türlü çalışmalarda gizlilik esastır.
2. Çalışmalar özel öğretim kurumları yönetmeliği , orta öğretim kurumları yönetmeliği , 2524 sayılı tebliğler dergisi doğrultusunda gerçekleştirilir.
3. Çalışmalar, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri olmak üzere iki ana kolda gerçekleştirilir.
4. Yapılan tüm çalışmalarda ilke olarak ; öğrenci , öğretim kadrosu ve velilere yardımcı olmak yol göstermek esastır..
5. Yapılan tüm çalışmalarda gönüllülük esastır.
6.  Rehberlik ve okul geneli ile ilgili gelişmelerle alakalı olarak Rehber Öğretmen Okul Müdürü ile haftalık toplantılar yapar.
7. Rehberlik servisi bünyesinde Öğrenci , öğretmen ve velilere yönelik seminerler düzenlenir.
8. Tüm kurumda söylem birlikteliği sağlamak ve aidiyet duygularını geliştirmeye dönük çalışmalar planlanır.
9. Rehberlik Servisi Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme kurulu toplantıları düzenlenir.
10. Aktif ar- ge çalışmaları ve kurumu tanıtıcı çalışmaların yapılması esastır.
13. Tüm çalışmalarda öğrenci merkezlilik esastır.
14.Okullarımızda tüm çalışmalar yeni rehberlik programı çerçevesinde gerçekleştirilir. 
           
           
REHBERLİK BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ
1. Yapılan çalışmaların 2524 sayılı tebliğler dergisi doğrultusunda gerçekleştirilmesi,
2. Öğrenci bireysel görüşmeleri
3. Veli bireysel görüşmeleri
4. Öğretmen bireysel görüşmeleri
5. Öğrencilere yönelik test, anket ve envanterler uygulanması ve değerlendirilmesi,
6. Velilere yönelik test, anket ve envanterler uygulanması ve değerlendirilmesi
7. Öğretmenlere test, anket ve envanterler uygulanması ve değerlendirilmesi
8. Öğrencilere yönelik seminerler uygulanması
9. Veliye yönelik seminerler uygulanması
10. Öğretmenlere yönelik seminerler uygulanması
11. Öğrencilere yönelik mesleki tanıtım çalışmaları ve seminerler yapılması
12. Öğrencilere yönelik alan seçimi çalışmalarının planlanması ve gerçekleştirilmesi,
13. Farklı konularda okul panolarının hazırlanması
14. Öğrencilere yönelik üniversite ve bölüm tanıtım gezileri
15. Veli toplantıları hazırlık çalışmaları
16. ÖSS hazırlık ve motivasyon çalışmaları
17. Kurs seminer ve hizmet içi eğitim çalışmalarına aktif olarak katılma,
18.  Haftalık sınıf rehberlik planı hazırlık çalışmaları,
19. Rehberlik çalışmalarında kullanılan bilgi , belge ve dokümanların hazırlanması,
20.  Rehberlik otomasyon programının aktif olarak kullanılması,
21.  Kurum içi toplantılara ( ŞÖK, ŞVT, okul yürütme kurulu vb.) rehberlik boyutuyla katkı sağlanması,
22. Veli ziyaret sürecinin planlanarak uygulanması,
23. Öğrencilerin seviyelerine uygun sosyal , kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesi,
24. Öğrenci başarısının arttırılması yönünde çalışmaların planlanması, uygulanması,takibinin sağlanması,
25. İSO çalışmalarına aktif katılımın sağlanması noktasında rehberlik çalışmaları gerçekleştirme,
26. Rehberlik hizmetleri çerçeve planının hazırlanması,
27. Sınıf rehberlik planının hazırlanması,
28. Okul rehberlik hizmetleri yürütme kurulu çalışmalarının planlanarak gerçekleştirilmesi,
29. Öğrenci , öğretmen ve velilere yönelik oryantasyon çalışmalarının planlanması ve uygulanması,
30. Öğrencilerin doğru tercih yapmaları noktasında bilinçlendirilmesi ve yapmalarının sağlanması,
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret456488